U bent hier: Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT - THE HAIR PROJECT

1. Opzet van de wedstrijd

The Hair Project daagt alle kappers uit om hun leukste haarcreatie te posten op het wedstrijdbericht op de Facebookpagina van The Hair Project. De 5 leukste inzendingen ontvangen een gratis duo ticket voor The Hair Project 2019.

2. Verloop van de wedstrijd 

Om mee te doen aan de wedstrijd volstaat het om een foto te posten op het wedstrijdbericht op de Facebookpagina van The Hair Project. Het is belangrijk dat we de haarcreatie goed kunnen zien. 

De 5 leukste foto's worden uitgekozen door de jury (samengesteld uit medewerkers van Kortrijk Xpo).

3. Duur van de wedstrijd

Foto's kunnen geplaatst worden op het wedstrijdbericht op de Facebookpagina van The Hairproject vanaf 5 februari tot en met 12 februari 2019.  Na 13 februari (00u00) doen je foto's niet meer mee aan de wedstrijd. Daarna oordeelt de jury over de ingezonden foto's.

De winnaars maken we bekend via een privébericht op Facebook op donderdag 14 februari 2019.

4. Wie kan meedoen?

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd. Minderjarigen mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. 

5. Prijzen

The Hair Project deelt 5 prijzen uit. Die winnaars krijgen een duo ticket voor The Hair Project 2019.

De winnaars maken we bekend op donderdag 14 februari 2019.

6. Organisator - Aanpassingsrecht

Iedereen die deelneemt gaat akkoord met dit reglement.

The Hair Project is de organisator van deze wedstrijd en kan dit reglement ten allen tijde aanpassen. The Hair Project neemt ook beslissingen bij geschillen. Aanpassingen worden via de website gecommuniceerd.

7. Privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat The Hair Project de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

8. Wat bij niet naleven van het reglement?

Bij fraude heeft The Hair Project het recht om deelnemers te diskwalificeren.   

9. Nog vragen? 

Stuur een mailtje naar stefaniedelchambre@kortrijkxpo.com

Succes!

The Hair Project team