10 - 11
MARS 2024

FINNLEY'S HAIRCOSMETICS

Exposants 2022

FINNLEY'S HAIRCOSMETICS

"NL - Finnley's Haircosmetics, geboren vanuit de dagelijkse praktijk. De afgelopen 15 jaar is een belangrijke leerschool voor ons geweest waarin we ervaring hebben opgedaan in de kappersbranche als salon eigenaren, medewerkers van diverse cosmetica bedrijven, als distributeur en uiteindelijk als producent. In die afgelopen 15 jaar zijn we tegen diverse problemen aangelopen en met deze kennis zijn we op zoek gegaan naar oplossingen binnen de producten en hun verpakkingen, maar ook naar marktbenadering en marktbewerking. Bij Finnley's geloven we dat producten goed moeten zijn en creatieve ondersteuning dienen te bieden aan de ideeën en uitvoering van de kapper. Daarnaast vinden we dat ook dat wij als leverancier van de Finnley's producten hierin een verplichting hebben naar onze ambassadeurs (kappers) toe om deze producten succesvol in te zetten en op elk gebied te ondersteunen, zowel op on- als offline gebied. Wij geloven dan ook in total support... en Finnley's heeft dan ook de focus op het product, de professional en de markt en de ontwikkelingen daarbinnen. Alles om onze partners optimaal te ondersteunen, zodat zij zich creatief kunnen uitleven op de werkvloer. Finnley's Haircosmetics, created based on daily needs... Over the past 15 years it has been a learning experience as salon owners, employees of various cosmetics companies, finally as distributor and ultimately as a producer. In this period we experienced various problems and we did not only started to look for solutions within the product and its packaging, but also to market approach and on and offlinemarketing. We believe that products should be good and should provide creative support based on the ideas and implementation of the hairdresser. However, we also find that the supplier of the products has an obligation to its ambassadors (hairdressers). To succesfully utilise these products in every area, both on-and offline, we need to use all elements. We therefore believe in total support... hence, Finnley’s has the focus on the product, the professional and the market. Everything to optimally support our partners, so that they can be creative in the salon and make people beautifull ..."

Groupe de produits
BARBERING, PRODUITS POUR BOUCLES ET STYLING, AUTRES, RELAXATION, PRODUITS CAPILLAIRES DE SOIN ET DE COLORATION DES CHEVEUX
Marque
HIPERTIN
Site web Catalogue
Groupe de produits
BARBERING, PRODUITS POUR BOUCLES ET STYLING, AUTRES, RELAXATION, PRODUITS CAPILLAIRES DE SOIN ET DE COLORATION DES CHEVEUX
Marque
HIPERTIN

Envoyer

Ce site web utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience lors de votre visite sur ce site.

Cookies nécessaires (nécessaires au bon fonctionnement du site web)


N'accepter que les cookies sélectionnés | Effacer les paramètres